Kabil kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kabil– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kabil kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olanaksız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabil kelimesinin anlamı:

sıfat Olabilir:

      “Ben onu bir göreyim, dedi, kabil mi?” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olanaksız kelimesinin anlamı:
sıfat Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız:

      “Belki zaman içinde düşünebilirdim. Ama artık olanaksız.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.