Kabul kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kabul– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kabul kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ret

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabul kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma:
      “Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden” – Cahit Sıtkı Tarancı

2. isim Konukları veya işi olanları yanına, katına alma:
      “Başımı kaşıyacak vaktim yok. Kabul saatlerine dikkat oluna!” – Nazım Hikmet

3. isim Sunulan bir şeyi, armağanı alma.

4. isim Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.

5. isim Bir yere alınma:
      Okula kabulüm için dilekçe verdim.

6. isim, ticaret Akseptans.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ret kelimesinin anlamı:

1. isim Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme:
      “Dostundan ve ötekilerden kuvvetli bir ret bekliyordu.” – Peyami Safa

2. isim Aile bireylerinden birinin sorumluluğunu üstünden atma, varlığını tanımama, aileden saymama:
      Evlatlıktan ret.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.