Kaçışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kaçışmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kaçışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üşüşmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaçışmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Hep birden kaçıp çeşitli yönlere dağılmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üşüşmek kelimesinin anlamı:

-e Her yandan çokça bir araya gelmek, toplanmak, birikmek, üşmek:

      “Herifin etrafına daha trenden inerken üşüştük.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.