Kadirbilir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kadirbilir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kadirbilir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Değerbilmez

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kadirbilir kelimesinin anlamı:

sıfat Değerbilir.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değerbilmez kelimesinin anlamı:

isim  Değeri olan şeyleri, kimseleri korumayan veya saymayan, iyilik bilmez kimse, kadirbilmez.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.