Kadirbilmezlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kadirbilmezlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kadirbilmezlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şükran

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kadirbilmezlik kelimesinin anlamı:

isim Değerbilmezlik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şükran kelimesinin anlamı:

isim İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık:

      “Biz şükran ve muhabbetle ellerini öpüyoruz.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.