Kâfi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kâfi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kâfi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yetersiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kâfi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yeterli, yetecek ölçüde olan:
      “Yalnız güzellik adi bir zevk kadını için bile kâfi değildir.” – Hüseyin Cahit Yalçın

2. ünlem “Yeter, yetişir, artık istemez” anlamlarında bir seslenme sözü:
      “Artık kâfi, yeter, illallah!” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetersiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.

2. sıfat Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.

4. sıfat Verimli olmayan.

5. sıfat İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.