Kalakalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kalakalmak – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kalakalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Davranmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalakalmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şey veya durum karşısında şaşırmak:
      “Baktılar ve ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldılar.” – Elif Şafak

2. nesnesiz Güç durumda kalmak:
      “Arka tekerler alıp başını geçti gitti. Kırk yolcu yolun ortasında kalakaldık.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Davranmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak:
      “Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor.” – Tarık Buğra

2. -e Bir şeye el atmak, girişmek:
      “Onu örnek alan hamallar da camgöbeği takımın diğer parçalarına davrandılar.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.