Kaldırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kaldırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kaldırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İndirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaldırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Bulunduğu yerden almak:
      Örtüyü masanın üzerinden kaldır.

2. -i Yukarı doğru hareket ettirmek:
      “Gözlerini yüzüme kaldırdı. İkimiz de mavi mavi baktık.” – Sait Faik Abasıyanık

3. -i Yükseltmek:
      Duvarı bir metre daha kaldırmalı.

4. -i Ürün toplamak, taşımak:
      “İki tarla ötede Çetecioğlu Mustafa, bu yıl mahsulünü kaldırdığı tarlayı nadas etmekle uğraşıyordu.” – Nabizade Nâzım

5. -i Çekmek, taşımak:
      Bu araba bu yükü kaldırmaz.

6. -i Bir kuruluşun çalışmasına son vermek, feshetmek, lağvetmek:
      “Meclis … olağanüstü hâli kaldırabilir.” – Anayasa

7. -e Hastayı hastaneye götürmek:
      “Yarasının dikişleri koptu dün öğleden sonra, Fransız Hastanesine kaldırdılar.” – Aka Gündüz

8. -i Tören yaparak ölüyü gömmek.

9. -i Toplamak:
      “Anası, kardeşi ile hep beraber sofrayı kaldırdılar.” – Necati Cumalı

10. -i Alıp başka yere götürmek.

11. -i Uyandırmak:
      “Bir gece yanında mihman olduğum / Sabah oldu deyi kaldırdın beni” – Halk türküsü

12. -i Piyasadan çekmek:
      İstifçilerin piyasadan kaldırdığı mallar.

13. -i Elin ulaşamayacağı yere koymak, saklamak:
      Vazoyu ortadan kaldıralım, çocuğun eline geçmesin.

14. -i Kaçırmak.

15. -i İyi etmek, iyileştirmek:
      Bu ilaç onu yataktan kaldırdı.

16. -i Bir şeyden çokça satın almak.

17. -i Tayin etmek, atamak:
      “Günün birinde bu müdürü başka, daha önemli bir yere kaldırdılar, buraya da bir başka müdür getirdiler.” – Memduh Şevket Esendal

18. -i Yok etmek, ortadan silmek:
      “Yeryüzünden hayali kaldırın, dünya bir taş ve toprak yığınından ibaret kalır.” – Orhan Seyfi Orhon

19. nesnesiz, mecaz Uygun gelmek, yakışmak:
      Bu kumaş fazla süs kaldırmaz.

20. -i, argo Çalmak, aşırmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İndirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Yüksekten, sarp ve kötü yerden veya yukarıdan aşağıya inmesini sağlamak:
      “Zeynep’i o sel yatağından, yağdan kıl çeker gibi indirdi.” – Yaşar Kemal

2. -i Bir taşıt veya binek hayvanından aşağıya almak.

4. -i Hızla vurmak:
      “Genç adamın başına son darbeyi indirdi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. -i Kapamak:
      Kepenkleri indirmek.

6. nesnesiz Yağmur, sis, birdenbire bastırmak:
      “Haberlerle birlikte hızlı bir yağmur indirdi.” – Necati Cumalı

7. -i Kırmak, tahrip etmek:
      Göstericiler binanın camlarını indirmişler.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.