Kalınlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kalınlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kalınlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İncelik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalınlık kelimesinin anlamı:

1. isim Kalın olma durumu.

2. isim Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyut:
      “Bu beş katlı Galata kulesi kalınlığındaki korkunç apartmanın sakinleri hep debdebe içinde yüzmüş insanlarmış.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İncelik kelimesinin anlamı:

1. isim İnce olma durumu.

2. isim İnce davranış gösterme, kibarlık, zarafet, nezaket:
      “Yüzündeki incelik, olgunluk onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor.” – Halide Edip Adıvar

4. isim Ayrıntı:
      “Necati’ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım.” – Orhan Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.