Kaliteli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kaliteli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kaliteli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Niteliksiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaliteli kelimesinin anlamı:

sıfat Nitelikli:

      “Bari bundan sonra boş yerlere kaliteli eleman alıp durumu biraz düzeltelim.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Niteliksiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz.

2. sıfat Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.