Kalkınma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kalkınma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kalkınma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Batma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalkınma kelimesinin anlamı:

1. isim Kalkınmak işi:
      “Bu yazılarda Türkiye’nin kalkınması için ilim ve tekniğin lüzumuna sık sık işaret edilmiştir.” – Mehmet Kaplan

2. isim İyileşme, şifa bulma:
      “Görünen, bir daha kalkınması artık pek zor.” – Mehmet Akif Ersoy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Batma kelimesinin anlamı:

1. isim Batmak işi.

2. isim Yıkılma, çökme.

4. isim Yok olma, inkıraz.

5. isim, gök bilimi Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.