Kalpsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kalpsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kalpsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Merhametli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalpsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Merhametsiz:

      “Kız kaptırdı gönlünü / Sevdiği kalpsizin biri” – Behçet Necatigil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Merhametli kelimesinin anlamı:

sıfat Acıması olan, merhamet eden:

      “Bambaşka bir hâliniz vardır sizin. Merhametli bir insan olduğunuz bellidir.” – Oktay Rifat

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.