Kamu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kamu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kamu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Özel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kamu kelimesinin anlamı:

1. isim Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

2. isim Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme:
      “Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş.” – Haldun Taner

3. sıfat, eskimiş Hep, bütün:
      “Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize” – Yunus Emre

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özel kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal:
      Aşçının özel yemeği.

2. sıfat Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.

4. sıfat Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.

5. sıfat Dikkate değer:
      Özel bir ilgi gösterdi.

6. sıfat Ayırt edici bir niteliği olan.

7. sıfat Her zaman görülenden, olağandan farklı:
      Özel durumları da göz önüne alalım.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.