Kanaat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kanaat – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kanaat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doyumsuzluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kanaat kelimesinin anlamı:

1. isim Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.

2. isim Kanma, inanma:
      Sınıfını geçeceğine kanaatim yok.

3. isim Kanış, kanı, inanç, düşünce:
      “Biz kanaatlerimizi açık söyleriz.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doyumsuzluk kelimesinin anlamı:

1. isim Doymama durumu.

2. isim Tatmin olamama, cinsel birleşmede orgazma ulaşamama.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.