Kapalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kapalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kapalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Açık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kapalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı:
      “Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu.” – Nazım Hikmet

2. sıfat Geçilmez durumda olan.

3. sıfat Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).

4. sıfat Başı örtülü (kadın).

5. sıfat Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.

6. sıfat Gizli, saklı:
      Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir.

7. sıfat Açık olmayan (giyecek):
      “Damalı bir eteklik, açık mavi kapalı bir yün kazak giymişti.” – Necati Cumalı

8. sıfat Bulutlu, karanlık (hava):
      “Ankara’nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9. sıfat, mecaz İçe dönük yaradılışta olan:
      “Ateşoğlu ile yirmi yıldır denizde yoldaşlık ederim. Ben böyle kapalı adama hiç rastlamadım.” – Halikarnas Balıkçısı

10. sıfat, mecaz Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan:
      “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Açık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı:
      “Açık pencereden, pastırma yazının mavi ışıkları girmekte.” – Erendiz Atasü

2. sıfat Engelsiz, serbest:
      Açık yol.

4. sıfat Boş:
      Kâğıtta açık yer kalmadı.

5. sıfat Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal:
      Açık kadro.

6. sıfat Aralığı çok:
      Açık adımlarla.

7. sıfat Çalışır durumda olan:
      “Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar.” – Ömer Seyfettin

8. sıfat Kolay anlaşılır, vazıh:
      “Açık, dobra sualleriyle karşısındakinin en azından keyfini kaçırır.” – Emine Işınsu

9. sıfat Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen:
      Bu adamın her işi açıktır.

10. sıfat Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen:
      “Her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o.” – Tarık Buğra

11. sıfat Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı:
      “Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu.” – Ömer Seyfettin

12. sıfat Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.).

13. zarf Belirgin bir biçimde:
      “İnsan, mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?” – Mahmut Yesari

14. isim Bir gereksinimin karşılanamaması durumu:
      Bütçe açığı.
      Ülkenin doktor açığı.

15. isim Belli bir yerin biraz uzağı:
      Tren yolu nehrin açığından geçer.

16. isim Denizin kıyıdan uzakça olan yeri:
      “Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır.” – Behçet Necatigil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.