Kapkaranlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kapkaranlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kapkaranlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Apaydın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kapkaranlık kelimesinin anlamı:

sıfat Çok karanlık:

      “Henüz kapkaranlıktı dışarısı ve derin bir sessizlik içindeydi ev.” – Ayşe Kulin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Apaydın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok aydınlık.

2. sıfat, alay yollu Çok kültürlü, bilgili.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.