Kara kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kara– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kara kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kara kelimesinin anlamı:

isim, jeoloji, Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak:
      “Kurbağa karada da soluk alır, suda da.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ak kelimesinin anlamı:

1. isim Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.

2. sıfat Bu renkte olan.

4. sıfat, mecaz Temiz.

5. sıfat, mecaz Dürüst.

6. sıfat, mecaz Sıkıntısız, rahat:
      Ak günler göresin.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.