Karalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Karalık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Karalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aklık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karalık kelimesinin anlamı:

1. isim Kara olma durumu.

2. isim Karaya çalan leke.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aklık kelimesinin anlamı:

1. isim Ak olma durumu:
      “Ocaktan aklığını yitirmiş bir bezle döndü, yeni gelenin masasını sildi.” – Rıfat Ilgaz

2. isim Kadınların makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sıvı, düzgün.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.