Kararlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kararlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kararlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekimser

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kararlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kesin karar vermiş olan:
      “Hatta bu kararlı ve aceleci hâliyle katil suratlı kahveciyi ürkütmeyi başardığı bile söylenebilirdi.” – İhsan Oktay Anar

2. sıfat Kararında direnen, kararını değiştirmeyen:
      “Eskiden çok kararlıyken şimdi gevşemiş gibi idi.” – Memduh Şevket Esendal

3. sıfat Dengeli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekimser kelimesinin anlamı:

sıfat Oy vermekten, eğilim göstermekten veya bir şey yapmaktan kaçınan, kararsız, taraf olmayan (kimse), müstenkif.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.