Kararmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kararmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kararmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağarmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kararmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Rengi karaya dönmek, siyahlaşmak.

2. nesnesiz Işık sönmek, kısılmak veya gücü azalmak:
      “Hava iyice kararmış, caddenin bütün elektrikleri yanmıştı.” – Peyami Safa

3. nesnesiz Ateş sönmeye yüz tutmak.

4. nesnesiz, mecaz Kederlenmek, canı sıkılmak.

5. nesnesiz, mecaz Niteliğini yitirmek:
      “Eşsiz hafızası sönüyor, sağduyusu kararıyordu.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağarmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Beyazlaşmak:
      “Sakalı ağardı fakat gönlü kocamadı.” – Nabizade Nâzım

2. nesnesiz Aydınlanmak:
      “Selim çıkını aldı, güneşte ağaran patika yolunu tuttu.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.