Karartmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Karartmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Karartmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aydınlatmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karartmak kelimesinin anlamı:

1. -i Rengini karaya çevirmek, esmerleştirmek, siyahlaştırmak:
      Güneş tenini karartmış.

2. -i Karanlık duruma getirmek:
      Perdeler odayı kararttı.

3. -i Işığı kısmak veya örtmek.

4. -i, mecaz Kötü bir duruma getirmek:
      “Seyahat onu yormuş ve karartmıştı.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aydınlatmak kelimesinin anlamı:

1. -i Karanlığı giderip görünür duruma getirmek, ışıklandırmak:
      “Işık yüzüne tam tepeden düşüyor ve onu iyice aydınlatıyordu.” – Tarık Buğra

2. -i, mecaz Bir sorun üzerine bilgi vermek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.