Kardeşlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kardeşlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kardeşlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Adavet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kardeşlik kelimesinin anlamı:

1. isim Kardeş olma durumu, karındaşlık, uhuvvet.

2. isim Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost.

3. isim Birlik, beraberlik:
      Sınıfımızdaki kardeşlik çok güçlüydü.

4. ünlem, teklifsiz konuşmada Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü:
      “Kol delik mintan delik / Yen delik, kaftan delik / Kevgir misin be kardeşlik” – Orhan Veli Kanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adavet kelimesinin anlamı:

isim Düşmanlık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.