Karışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Karışık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Karışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzenli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karışık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş:
      Karışık salata.

2. sıfat Düzensiz, dağınık, intizamsız.

3. sıfat Karışmış:
      “Ağzından kanla karışık diş parçalarını, onu yumruklayanların suratlarına tükürdü.” – Halikarnas Balıkçısı

4. sıfat Saf olmayan, mağşuş:
      Karışık süt.

5. sıfat Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan:
      “Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık, dolambaçlı işten!” – Necati Cumalı

6. sıfat Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık:
      “Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın.” – Peyami Safa

7. sıfat, mecaz Dolu:
      “Serin rüzgârlarını deniz kesti keseli /Tıkıyor göğüsleri kum karışık sam yeli” – Faruk Nafiz Çamlıbel

8. sıfat, halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzenli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş:
      Karışık salata.

2. sıfat Düzensiz, dağınık, intizamsız.

4. sıfat Saf olmayan, mağşuş:
      Karışık süt.

5. sıfat Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan:
      “Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık, dolambaçlı işten!” – Necati Cumalı

6. sıfat Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık:
      “Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın.” – Peyami Safa

7. sıfat, mecaz Dolu:
      “Serin rüzgârlarını deniz kesti keseli /Tıkıyor göğüsleri kum karışık sam yeli” – Faruk Nafiz Çamlıbel

8. sıfat, halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.