Karşıt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Karşıt– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Karşıt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karşıt kelimesinin anlamı:

sıfat Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre  kelimesinin anlamı:

1. isim Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri:
      “Çorabın öbür eşini yerden almak için sol ayağını uzatıyordun.” – Ömer Seyfettin

2. isim Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika:
      “Kadın diye eşini bellemiş, dürüst, aile babası bir adamdır.” – Zeyyat Selimoğlu

4. isim İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner:
      Briçte kuvvetli bir eş seçti.

5. isim, halk ağzında Kuma, ortak.

6. isim, halk ağzında Arkadaş.

7. isim, halk ağzında Döl eşi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.