Kart kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kart– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kart kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Körpe

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kart kelimesinin anlamı:

sıfat Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe karşıtı:
      “Bu kart hatunun, bu içi dışı pörsük kadının hâlâ piyasa yeri araması beni çıldırtıyor.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Körpe kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş (bitki), kart karşıtı:
      Körpe fidan.

2. sıfat Çok genç (kimse):
      “Köşedeki masada körpe, ötekinde olgun birer hoş kadın…” – Refik Halit Karay

4. sıfat, mecaz Henüz bozulmamış, yıpranmamış:
      “Körpe ruhlar üzerinde heykeltıraş gibi çalışmayı severim.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.