Kasavet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kasavet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kasavet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ferahlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kasavet kelimesinin anlamı:

isim Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ferahlık kelimesinin anlamı:

isim Ferah olma durumu, genişlik, gönül açıklığı:

      “İçimde âdeta bir genişlik, bir ferahlık var.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.