Kasten kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kasten– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kasten kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yanlışlıkla

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kasten kelimesinin anlamı:

zarf Kasıtla, bile bile, isteyerek, zihinde tasarlayarak, taammüden:

      “Fakülteye giderken kasten kaçırırdım otobüsü.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanlışlıkla kelimesinin anlamı:

zarf Yanılarak, bilmeyerek, sehven:

      Yanlışlıkla başkasını yakaladılar.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.