Katil kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Katil– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Katil kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Maktul

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Katil kelimesinin anlamı:

1. isim İnsan öldüren kimse, cani:
      “Öldürdüğü güzele ağlayan bu katilin / Elleri kanlı fakat gözyaşları temizdi” – Enis Behiç Koryürek

2. sıfat Öldürücü, ölüme neden olan:
      Katil kurşun.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Maktul kelimesinin anlamı:

sıfat Öldürülmüş, öldürülen.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.