Kaybolmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kaybolmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kaybolmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Belirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaybolmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yitmek:
      “Kız kaybolduktan sonra aklına geldi babası olduğu.” – Ahmet Ümit

2. nesnesiz Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak:
      “Bir müddet sonra her ikisi de büyük antreden çıkıp kaybolurlar.” – Ahmet Muhip Dranas

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Belirmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek:
      “Yarı yola yaklaştığında, köprünün karşı ucunda, ona doğru gelen bir karaltı belirdi.” – Ayşe Kulin

2. nesnesiz Bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak, tebellür etmek:
      “Kafasında günden güne çeşitli düşünceler, çeşitli kaygılar beliriyordu.” – Orhan Hançerlioğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.