Kaygı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kaygı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kaygı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Neşe

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaygı kelimesinin anlamı:

1. isim Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam(I), tasa:
      “Çocuk gönlüm kaygılardan azade / Yüzlerde nur, ekinlerde bereket” – Orhan Veli Kanık

2. isim, tıp Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neşe kelimesinin anlamı:

1. isim Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret:
      “Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.