Kazanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kazanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kazanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zarar Etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kazanmak kelimesinin anlamı:

1. -i Kazanç sağlamak:
      “Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım.” – Peyami Safa

2. nesnesiz Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek:
      “Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız.” – Burhan Felek

3. -i Çıkmak, isabet etmek.

4. -i Edinmek, sahip olmak:
      “Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır.” – Reşat Nuri Güntekin

5. nesnesiz Tutulmak, yakalanmak:
      Huy kazanmak.
      Dert kazanmak.

6. -i Kendinden yana çekmek:
      “Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım.” – Memduh Şevket Esendal

7. -den Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak:
      Düşmandan yer kazanmak.

8. -i Yenmek, galip gelmek:
      “İşte, kesin, muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır.” – Ruşen Eşref Ünaydın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zarar Etmek kelimesinin anlamı:

maddi ve manevi bakımdan kayba uğramak:
      “Sen bize dört elle sarılırsan zarar etmezsin.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.