Kesat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kesat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kesat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bolluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kesat kelimesinin anlamı:

1. isim Alışverişte durgunluk:
      “Bugünlerde alışveriş de kesat.” – Nabizade Nâzım

2. isim Yokluk, kıtlık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bolluk kelimesinin anlamı:

1. isim Bol olma durumu:
      Eteğin belinde bir bolluk var.

2. isim Parasal bakımdan rahatlık:
      “Hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir konaklarına rastlanırdı.” – Abdülhak Şinasi Hisar

4. isim Her şeyin bol olduğu yer.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.