Kibar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kibar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kibar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Battal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kibar kelimesinin anlamı:

1. sıfat Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse):
      “İşte senin bu kibar, bu efendi hâllerine bayılıyorum.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Soylu, köklü (kimse, aile):
      “Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti.” – Haldun Taner

3. isim, eskimiş Büyükler, ulular.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Battal kelimesinin anlamı:

1. sıfat En ve boyca alışılmış olandan büyük.

2. sıfat, mecaz İşe yaramaz, kullanılmaz:
      “Orada sahile çekilmiş bir battal balıkçı kayığı yan yatmış.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.