Kılıksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kılıksız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kılıksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Efendi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kılıksız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Giyimi düzgün olmayan, sünepe, kıyafetsiz, süfli:
      “Çocuk, kılıksız ve bakımsız.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. zarf Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süfli bir biçimde:
      “Niye bugün buraya bu kadar kılıksız, üstelik de bir karış sakalla geldim?” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Efendi kelimesinin anlamı:

1. isim Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan:
      “Yeni ev, Rüstem Efendi’ye kiraya verildi.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. isim Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse:
      “Köylü memleketin efendisidir.” – Atatürk

4. ünlem (efe’ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.

5. ünlem (efe’ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü:
      “Efendi! Allah’ın emriyle kızını bana ver.” – Sait Faik Abasıyanık

6. sıfat, mecaz Görgülü, nazik, kibar.

7. isim, eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.