Kırışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kırışık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kırışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ütülü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kırışık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kırışmış olan:
      “Söz tiyatroya gelince bu yaşlı sanatkârın kırışık yüzü birdenbire canlandı.” – Peyami Safa

2. isim Kırışmış yer, kırışıklık.

3. isim Deride esnekliğin kaybolmasından oluşan kıvrım:
      “Ve aynaya akseden alın kırışığında / Ölümü hatırlarız solgun mum ışığında” – Halit Fahri Ozansoy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ütülü kelimesinin anlamı:

sıfat Ütülenmiş, ütü ile buruşuklukları giderilmiş.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.