Kirlenme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kirlenme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kirlenme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Arınma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kirlenme kelimesinin anlamı:

isim Kirlenmek işi:

      “Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” – Anayasa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arınma kelimesinin anlamı:

1. isim Arınmak işi, temizlenme:
      “Ramazan’ın bu alışkanlıklardan bir çırpıda arınması düşünülebilir mi?” – Necati Cumalı

2. isim, felsefe Ruhun tutkulardan temizlenmesi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.