Kirlilik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kirlilik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kirlilik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Temizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kirlilik kelimesinin anlamı:

isim Kirli olma durumu, pislik:

      “Benim ve kardeşimin mektep veya sokak dönüşü kirliliklerimiz yüzünden içlenirdi, bizi yıkayıp temizleyinceye kadar rahat etmezdi.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temizlik kelimesinin anlamı:

1. isim Temiz olma durumu, arılık (I), saffet, nezafet:
      “Kırk beş sene geçti, servi sandığının temizlik kokusu hâlâ burnumdadır.” – Refik Halit Karay

2. isim Temiz durma veya tutma durumu:
      Çocukları temizliğe alıştırmalı.

4. isim, argo Ortadan kaldırma, yok etme, öldürme.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.