Kısalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kısalık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kısalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uzunluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısalık kelimesinin anlamı:

isim Kısa olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzunluk kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı.

2. isim, matematik İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.

4. isim Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği:
      “Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış.” – Nazım Hikmet

5. isim Süre yönünden uzun olma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.