Kısır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kısır– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kısır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Velut

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısır kelimesinin anlamı:

1. sıfat Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).

2. sıfat Ürün vermeyen (toprak):
      Kısır toprak.

3. sıfat, mecaz Verimsiz, yararsız, sonuçsuz:
      Kısır çalışma. Kısır tartışma.

4. sıfat, biyoloji İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Velut kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Doğurgan.

2. sıfat, eskimiş, mecaz Çok eser ortaya koyan, verimli:
      Velut bir yazar.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.