Kişisel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kişisel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kişisel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Toplumsal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kişisel kelimesinin anlamı:

sıfat Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî:

      “Bu özü susma ile tanımlamak pek kişisel, rastgele bir yargı kurmak oluyor.” – Nermi Uygur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toplumsal kelimesinin anlamı:

sıfat Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal:

      “Evlendikleri kadına bağlanırlar, evliliği alışıldık toplumsal kurallar içinde yürütürler.” – Tomris Uyar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.