Kışkırtmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kışkırtmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kışkırtmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yatıştırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kışkırtmak kelimesinin anlamı:

1. -i Kümes hayvanlarını ürkütüp kaçırmak.

2. -i Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yatıştırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir kargaşayı, ayaklanmayı bastırmak:
      Hükûmet kuvvetleri ayaklanmayı yatıştırdı.

2. -i Ölçülü, ılımlı, sakin davranmasını sağlamak, sakinleştirmek:
      “O, tombul tombul iyimserliği ile beni yatıştırmak istedi.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.