Kızgın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kızgın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kızgın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sakin, Soğuk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kızgın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış:
      “Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur.” – Cemil Meriç

2. sıfat Eş arayan (hayvan):
      Kızgın bir boğa.

3. sıfat, mecaz Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir:
      “Bir gün odama kızgın bir ihtiyar girdi, elindeki bir tomar kâğıdı neredeyse fırlattı masama.” – Ayşe Kulin

4. sıfat, mecaz Kızışık, zorlu, sert, şiddetli:
      “Çok kızgın bir fikir çarpışmasının üzerine gelmişim, kulak kesildim.” – İsmail Hakkı Baltacıoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sakin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hareket etmeyen, kımıldamayan.

2. sıfat Durgun, dingin:
      “Sakin, mütevazı ve kalabalıktan kaçan ruhunu incitmemek için onu, birkaç kişi ile sırtımda ebedî makamına ben götürdüm.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

4. sıfat Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.

5. sıfat Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş:
      “Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

6. sıfat Bir yerde oturan:
      “Öğle uykusuna dalmış yalı sakinleri. Rehavet çökmüş.” – Abidin Dino

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soğuk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı:
      “Bu el soğuktu ve titriyordu.” – Peyami Safa

2. sıfat Üşütecek derecede ısısı olan:
      “Güneşli, soğuk bir gündü.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat, mecaz Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz:
      “Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar.” – Refik Halit Karay

5. sıfat, mecaz Sevimsiz veya yersiz, antipatik:
      “Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu.” – Hüseyin Cahit Yalçın

6. sıfat, mecaz Cinsel istek duymayan:
      Soğuk bir kadın.

7. zarf İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.