Kof kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kof– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kof kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dolu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kof kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan:
      Kof ceviz.

2. sıfat, mecaz Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse):
      “Bunlar medeni milletlerin lügat kitaplarına süs olsun diye yazılmış fantazyalı kof lakırtılardır.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. sıfat, mecaz Güçsüz, dermansız:
      Kof adam.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dolu kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş karşıtı:
      Su ile dolu bir şişe.

2. sıfat Bir yerde sayıca çok:
      Dağda keklik dolu.

4. sıfat Boş vakti olmayan, meşgul:
      Bugün doluyum.

5. sıfat Çok olan (iş, uğraş, olay vb.).

6. sıfat İçinde atılacak mermisi bulunan (top, tüfek vb. ateşli silahlar):
      Tabanca doludur, dikkat edin.

7. sıfat Tornacılıkta delik açılmamış (gereç).

8. sıfat, mecaz Bir duygunun güçlü etkisinde olan.

9. isim, eskimiş İçki doldurulmuş bardak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.