Komik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Komik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Komik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Acıklı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Komik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç:
      “Komik yapılı bir tiyatro mareşaline benziyor.” – Aka Gündüz

2. isim Güldürü oyuncusu:
      “Perde kapanınca komiğin başarısı uzun uzun alkışlandı.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acıklı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun:
      “Bu âdet bir fabrika sahibinin acıklı hayat hikâyesiyle birlikte kondulara yayıldı.” – Lâtife Tekin

2. sıfat Acı görmüş, yaslı, kederli:
      “Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.