Konuşturmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Konuşturmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Konuşturmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Susturmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Konuşturmak kelimesinin anlamı:

1. -i Konuşmasını sağlamak, konuşmasına yol açmak:
      “Karagözcü hem görüntüleri hareket ettirir hem de her kişinin özelliğine göre sesini değiştirerek her birini ayrı ayrı konuşturur.” – Metin And

2. -i, mecaz Bir müzik aletini çok güzel çalmak:
      Piyanoyu konuşturuyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Susturmak kelimesinin anlamı:

1. -i Susmasını sağlamak, susmasına sebep olmak:
      “Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum.” – Falih Rıfkı Atay

2. -i Verdiği karşılıkla veya yaptığı bir davranışla birini artık söz söyleyemeyecek bir duruma getirmek, ilzam etmek:
      “Kendisini de arkadaşlarını da çok rahat susturup saf dışı bırakabilirlerdi.” – Osman Aysu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.