Korkaklık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Korkaklık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Korkaklık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cesaret

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkaklık kelimesinin anlamı:

1. isim Korkak olma durumu:
      “Benim bu korkaklığımı görünce yine o arkamdan peydah olur.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. isim Korkakça davranış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cesaret kelimesinin anlamı:

1. isim Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

2. isim Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği:
      “Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar.” – Necati Cumalı

4. isim Atılganlık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.