Korkusuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Korkusuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Korkusuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vahim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkusuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Korkusu olmayan, yürekli, gözü pek, pervasız.

2. sıfat Korku vermeyen, tehlikesiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vahim kelimesinin anlamı:

sıfat, Ağır, korkulu, çok tehlikeli, vahametli:

      “Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim.” – Mahmut Yesari

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.