Koro kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Koro– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Koro kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Solo

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Koro kelimesinin anlamı:

isim, müzik, Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk:

      “Her halkevinde müzik öğretmenlerinin kurduğu korolar vardı.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Solo kelimesinin anlamı:

isim, müzik, Bir müzik parçasının bir kişi tarafından söylenmesi veya çalınması.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.