Koskocaman kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Koskocaman– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Koskocaman kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Minnacık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Koskocaman kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok büyük, çok iri, muazzam:
      “O sıralarda insana hayret verecek kadar koskocaman ve sapsarı bir ay fırladı.” – Halikarnas Balıkçısı

2. sıfat Geniş, büyük:
      “Size bu koskocaman şehirde yalnız, yapayalnız olduğunu söyler.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Minnacık kelimesinin anlamı:

sıfat Çok küçük, minimini:

      “Teyp, son derece hassas bir kulağa sahip, minnacık bir şey.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.