Köstek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Köstek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Köstek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Destek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Köstek kelimesinin anlamı:

1. isim Saat, kılıç, anahtar vb.nin ucuna takılan zincir:
      “Koltuklara kurulur, altın kösteklerini parmakları ile çevirir.” – Sait Faik Abasıyanık

2. isim Koşulan atların tepmesini önlemek için kuskun kayışına eklenen kayış.

3. isim Balık iğnesini oltaya bağlayan, bir iki karış uzunluğunda kıl veya misina parçası.

4. isim, mecaz Engel.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Destek kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.

2. isim Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil:
      Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir.

4. isim, askerlik Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.

5. isim, fizik Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.

6. isim, mecaz Maddi ve manevi yardımcı, dayanak:
      “Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta.” – Orhan Hançerlioğlu

7. isim, mecaz Yardım.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.